• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BULGARIA


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Bulgaria

  Địa chỉ : Bulgaria, Sofia 1113, ul. “Jetvarka”   № 1

  Điện thoại : (+359) 2 963 3658

  Fax : (+359) 2 963 3658

  Email : vnemb.bg@mofa.gov.vn

                                                                           Danh sách cán bộ, nhân viên:

  1. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

 • 2. Bà Nguyễn Hải Yến - Tham tán Chính trị

 • 3. Ông Nguyễn Thái Hòa - Tham tán Thương mại

 • 4. Ông Đỗ Đức Trịnh - Bí thư thứ Nhất

 • 5. Ông Phạm Văn Tiến - Bí thư thứ Hai

 • 6. Bà Đỗ Ngọc Trâm - Tùy viên

 • 7. Ông Phạm Quang Hưng - Nhân viên

 • 8. Ông Mai Đăng Hiếu - Nhân viên


  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​