​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BULGARIA


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Bulgaria

Địa chỉ : Bulgaria, Sofia 1113, ul. “Jetvarka”   № 1

Điện thoại : (+359) 2 963 2609

Fax : (+359) 2 963 3658

Email : vnemb.bg@mofa.gov.vn

Email phòng Lãnh sự: ​​​lanhsuvietnam.bg@gmail.com;

                                                   ​                      Danh sách cán bộ, nhân viên:

1. Ông Đỗ Hoàng Long - Đại sứ

2, Bà Nguyễn Ngọc Điệp - BTT1, phụ trách chính trị đối ngoại

3. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - BTT1, phụ trách văn hóa, cộng đồng​

4. Ông Phạm Văn Tiến - BTT1, phụ trách lãnh sự, văn phòng

5, Phạm Tuấn Huy - BTT1, phụ trách thương vụ

6. Ông Cao Minh C​​​hâu ​- Nhân viên

​​​7. Ông Vũ Tiến Đường - Nhân viên

8. Ông Hoàng Hải - Nhân viên


​Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​