Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bulgaria
Địa chỉ : Bulgaria, Sofia 1113 Ul. "Jetvarka" No 1
Điện thoại :
(+ 359) 2 963 3658
Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn
Website : www.vietnamembassy-bulgaria.org/vi/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​