​​

Liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng về nước trên các chuyến bay cứu trợ của chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Bungari xin thông báo:

I. Các đối tượng ưu tiên là công dân Việt Nam đang cư trú có thời hạn tại Bungari thuộc các diện sau:

(i) Lao động hết hạn hợp đồng, không còn việc làm ổn định và sở tại không có điều kiện hỗ trợ;

(ii) Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;

(iii) Doanh nhân, trí thức, công dân đi du lịch/thăm thân bị "mắc kẹt" gặp khó khăn việc gia hạn visa;

(iv) Các trường hợp đặc biệt khó khăn khác (bệnh hiểm nghèo, không nơi cư trú…).

II. Thủ tục đăng ký gồm:

 1. Đơn đề nghị gửi ĐSQ Việt Nam tại Bungari, nội dung cần ghi rõ các thông tin: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu (ngày cấp/nơi cấp), thời hạn visa/thẻ cư trú, hoàn cảnh hiện tại, lý do xin về Việt Nam, địa chỉ email và số điện thoại liên hệ.
 2. Bản chụp hộ chiếu (trang có ảnh và trang người cấp ký tên).
 3. Bản chụp trang hộ chiếu có visa/thẻ cư trú.

  III. Mọi thông tin liên hệ chuyển về qua địa chỉ email sau:
 • lanhsuvietnam.bg@gmail.com (phòng lãnh sự) hoặc vnemb.bg@gmail.com (ĐSQ).
 • Số điện thoại/viber: +359 877635205

  Lưu ý:
 • ĐSQ Việt Nam tại Bungari sẽ tổng hợp danh sách trên cơ sở điều kiện đăng ký của các công dân Việt Nam và chuyển về cơ quan chức năng trong nước xét duyệt.
 • Sau khi có thông tin về việc đăng ký của công dân, Đại sứ quán sẽ thông báo các thông tin liên quan tới từng chuyến bay cụ thể qua email tới từng công dân có tên trong danh sách tham gia chuyến bay./.​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​