​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bulgaria 

kiêm nhiệm Cộng hòa Macedonia

TIỂU SỬ

ÔNG  Đỗ Hoàng Long


                Họ và tên​​ Đỗ Hoàng Long
                Ngày sinh 11-07-1964
                Quê quán Hà Nội
                Trình độ học vấnTiến sỹ Kinh tế 
                 Ngoại ngữ Tiếng Anh
                 Gia đình Vợ và 04 con

Quá trình đào tạo và công tác:

1981 - 1986 Cử nhân tiếng Anh, Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
            ​    1986 - 1993Giảng viên tiếng Anh, Đại học An ninh Nhân dân, Bộ Nội vụ
Cử nhân kinh tế, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1987 - 1993)
Thạc sỹ Ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội (1987 - 1989)
Bằng Diploma về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Canberra, Australia (1991 -1992) 
             1993 - 2006Chuyên viên Vụ Quốc tế Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương
Chứng chỉ Trao đổi nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Đại học San Diego, California, Hoa Kỳ (1995 -1996)
Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (1999 - 2001)
Thạc sỹ Quản trị công, Đại học Syracuse, Hoa Kỳ (2001 -2002)
Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (2003 -2007) 
            2006 - 2009Phó Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương
                 2009 - 2010Quyền Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương
               2010- 2015 Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương 
                2015 - 2018 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa A-rập Ai Cập 
                2018 đến nayVụ trưởng Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​